Idræt i dagtimerne
22
22
23
23
22
21
22
22

Generel info

Med Idræt i dagtimernes støtteforening ønskes der at indsamle og tilvejebringe økonomiske ressourcer til den selvejende institution Idræt i dagtimerne. Dette gøres for at skaffe bidrag til Idræt i dagtimernes overordnede formål, der gå ud på:

  • At yde økonomisk støtte til at etablere et bredt motionstilbud, der også virker som et socialt og kulturelt tilbud, som primært henvender sig til fysisk inaktive borgere
  • At bygge bro mellem sundhedssektoren og den frivillige idræt
  • At være et supplement til de eksisterende idrætstilbud
  • At lave forebyggende arbejde på sundhedsområdet
  • At mindske et eventuelt medicinforbrug for vore brugere
  • At skabe velvære og energi hos det enkelte menneske
  • At få opbygget et socialt netværk mellem mennesker
  • At få dannet nogle “gode” vaner/rytmer i dagligdagen
  • At give det enkelte menneske mere selvværd

Hvem støtter man

Ved at bidrage til Idræt i dagtimernes støtteforening støtter man først og fremmest op om ovenstående formål. Som en del heraf vil støtten gå til Idræt i dagtimernes eksisterende tilbud, hos Idræt for alle (IFA), Idræt for psykisk sårbare (IFS) og Idræt i storkommunen. Støtten giver desuden mulighed for at en fortsat udvikling af tilbud og projekter i Idræt i dagtimernes regi.

Hvordan støtter man

For at støtte op om Idræt i dagtimernes formål kan man give bidrag ved at indbetale direkte til nedenstående konto.

Man kan årligt give bidrag på følgende måde:

Personligt bidrag                             min. 200 kr.

Virksomheder / organisationer          min. 550 kr.

Bidragene indbetales til Vestjysk Bank reg.nr. 9560 kontonr. 0002260875

Indbetalinger, der overstiger 500 kr.  er indbefattet af ligningslovens regler, og medfører dermed et skattefradrag.

Ved nærmere spørgsmål kontakt da Idræt i dagtimerne eller støtteforeningens bestyrelse.

Ønsker du/I at støtte en sag, der arbejder for en glad sjæl i en sund krop, så tøv ikke

- det gør en forskel!