Idræt i dagtimerne
22
22
23
23
22
21
22
22

Handelsbetingelser


Indbetalte beløb kan som udgangspunkt ikke refunderes. Beløbet der er opgivet på hjemmesiden er inklusiv moms. Prisændringer kan ske med dags varsel. En prisregulering vil kun virke fremadrettet.


Der modtages betaling fra følgende korttyper: Dankort og Visa/Dankort.


Overførslen af penge sker fra bankdag til bankdag, hvilket vil fremgå af kontooversigter taget den følgende bankdag.


Fortrydelsesret:
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes 14 dages fortrydelsesret på kontingenter købt via hjemmesiden www.iidvejle.dk.

Refundering af medlemskab
Betaling af kontingent, der ikke er indbefattet af fortrydelsesretten, refunderes ikke. Det gælder ved almindelig fortrydelse, sygdom, nedlukning af aktiviteter eller lignende.


Behandling af personoplysninger:
Idræt i dagtimerne Vejle har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspeditioner af afgivne kontingentkøb, købt via hjemmesiden www.iidvejle.dk. Idræt i dagtimerne Vejle indsamler kun de nødvendige oplysninger der skal til, for at yde en tilfredsstillende service i forhold til medlemmer, der har betalt via hjemmesiden www.iidvejle.dk


De personoplysninger der behandles er: navn, adresse, telefonnummer og email-adresse. De personoplysninger der registreres via køb på www.iidvejle.dk, sikrer Idræt i dagtimerne Vejle, at det sker med brugerens samtykke, og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.


Der registreres ikke personfølsomme oplysninger, så som cpr-nummer og kontooplysninger.


I overensstemmelse med persondataloven, vil Idræt i dagtimerne Vejle, som dataansvarlig give enhver, der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) Hvilke oplysninger der behandles, 2) Behandlingens formål, 3) Hvem der måtte modtage oplysningerne, samt 4) Hvorfra oplysningerne stammer.


Foto, portrætter og video:
Ved betaling af kontingent via hjemmesiden www.iidvejle.dk, gives der samtidig accept til, at Idræt i dagtimerne Vejle, må anvende fotos, portrætter og videoer taget af dig/dit barn/dine børn, for at vise foreningens aktiviteter. De nævnte materialer vil kunne bruges på hjemmesiden www.iidvejle.dk, i trykte og sociale medier, så som Facebook, YouTube mv. Ønsker du tilbagekaldelse af samtykket om eventuelle offentliggørelser af billeder og videoer af dig, kan du sende oplysningerne herom, med fulde navn og medlemsnummer til info@iidvejle.dk.


Kontakt og virksomhedsoplysninger:
Idræt i dagtimerne Vejles fulde navn, adresse og kontaktoplysninger er:


Idræt i dagtimerne
Vestre Engvej 51F
7100 Vejle
CVR-nr.: 79228915
Telefon: 75720511
E-mail: info@iidvejle.dk