Idræt i dagtimerne
22
22
23
23
22
21
22
22

Idræt i dagtimerne

Idræt i dagtimerne er en selvejende institution med en samarbejdsaftale med Vejle Kommune. IID har eksisteret siden 1986, og har altid været et motionstilbud som henvender sig til fysisk inaktive borgere. Der lægges meget vægt på at nå ud til marginalgrupper såsom "de foreningsløse", "de skæve eksistenser" osv.

I det daglige lægges der meget vægt på at "man skal behandles forskelligt for at få lige muligheder". Aktiviteterne og målgruppen har gennem årene ændret sig og består i dag af følgende 3 tilbud:

  • IFA (Idræt for alle) opstart i 1986
  • IFS (Idræt for psykisk sårbare) opstart i 1994 - Serviceloven §79 og Sundhedsloven §119
  • Idræt i storkommunen - opstart 2008

Overordnet lægges der meget vægt på det sociale - samt at alle tilbuddene er på motionsplan. Der er ved alle aktiviteter en instruktør/frivillig til stede.

Idræt i dagtimerne arbejder tæt sammen med Sundhedscenteret Vejle. Dette betyder bl.a at borgere som har deltaget i et træningsforløb i Sundhedscenteret efterfølgende kan få et gratis medlemsskab i en måned hos Idræt i dagtimerne

Samtlige lokaler som benyttes i dag (har været gældende siden opstarten i 86) er udtryk for "overskudslokaler": Dvs. man så vidt muligt udnytter "huller" i de kommunale lokaler. Blandt andet har vi et tæt samarbejde med de lokale skoler, således at man kan udfylde pauserne imellem skolernes idrætsundervisning.

Ugeprogrammet indeholder ca. 140 timers effektiv idræt samt den tid, som bruges til det efterfølgende sociale samvær. Tilbuddene er fordelt i 35 lokaler/haller i Vejle kommune.
Alle tilbuddene ligger mellem kl. 8.00 og 15.00
Indholdet af Idrætsaktiviteterne spænder bredt - ca. 54 forskellige hold/tilbud (se de mange tilbud på hjemmesiden)

Personale/instruktører består af 175 personer, som fordeles på følgende måde:

  • 4 fastansatte
  • 1 i fleksjob
  • 4 timelønnede (få timer)
  • 166 frivillige

Selv om tilbuddene er opdelt i 3 forskellige målgrupper, arbejdes der i dagligdagen meget på tværs. Alle instruktørerne har faste aktiviteter/hold men jævnligt arbejder man hos "de andre" i forbindelse med større arrangementer eller udflugter. 
Rekvisitter, som bliver indkøbt, bliver brugt af alle. 

Udover de faste idrætstilbud laves der løbende kulturelle arrangementer og udflugter. Ofte bliver disse tilbud lavet på tværs af de 3 tilbud.
Der er ca. 2700 deltagere om året.
85% af deltagerne har ikke noget tilhørsforhold til en idrætsforening når de melder sig ind.

 

IFA (Idræt for alle)

Er et åbent tilbud, som henvender sig til alle, som har fri i dagtimerne (blandt andet pensionister, førtidspensionister, efterlønsmodtagere, ledige og skifteholdsarbejdere - ja alle som af en eller grund har fri i dagtimerne).
Det, som mange sætter stor pris på er, at tilbuddene er frie og uforpligtende. Man behøver ikke at melde afbud. Man kan frit vandre imellem tilbuddene, og man behøver ikke at have en makker med.
Ingen aldersgruppering - unge og ældre spiller mod/med hinanden, ingen forudsætning at man tidligere har dyrket motion, det sociale vægtes højt, ingen konkurrencer eller turneringer, som man skal deltage i.
I bestræbelserne på at nå ud til målgruppen (som ikke traditionelt dyrker motion) kan man "nøjes" med at købe et månedskort. Det betyder, at mange som mener/tror at motion ikke er noget for dem - tager chancen og prøver det af alligevel.

Der tages løbende kontakt til organisationer/væresteder som arbejder med marginalgrupper. Af samarbejdspartnere kan nævnes:
Sundhedscenter Vejle (borgere som er færdige med genoptræning), Jobcenter Vejle, kommunens forbyggende hjemmebesøgere (har kontakt til alle borgere over 75 år), Alkoholambulatoriet, læger i Vejle, Vejle Sprogskole samt bofællesskaber i alle afskygninger, Derudover deltager rigtig mange "almindelige" vejlensere, som af en eller anden grund har lyst til/behov for at dyrke motion/møde nye mennesker i dagtimerne.

Denne sammenblanding af forskellige kulturer/sociale forudsætninger er helt klart en af IFA's største kvaliteter (eksempelvis når en arbejdsløs misbruger spiller badminton med en pensioneret direktør).

Der er ca. 1700 brugere pr. år og 75% har ikke noget tilhørsforhold til nogen former for idræt når de melder sig ind.

  

Pris

Månedskort (flere aktiviteter) . . . . kr.  200

½-årskort (flere aktiviteter) . . . . . kr.   810

Årskort (en aktivitet) . . . . . . . . . . kr.  1155

Årskort (flere aktiviteter) . . . . . . . kr.  1390

Lokaldræt årskort (pr. sted) . . .  . . kr.  640
(Vestbyen, Petersminde, Søndermarkshallen, Grejsdalshallen og Nørremarkshallen)

Bemærk: Månedskort, ½-årskort og årskort gælder fra din opstartsdato. 
Husk at medbringe dit medlemskort.

 

IFS (Idræt for psykisk sårbare)

Henvender sig til borgere i Vejle kommune med psykiske udfordringer. Også pårørende, støttepersoner og andre interesserede er velkomne til at deltage.
Der lægges meget vægt på IKKE at være en del af den etablerede behandlerverden, men derimod at være et være/fristed, som giver mulighed for at styrke dit netværk.

Kvaliteterne i idrætten og legen er udgangspunktet. Man behøver ikke at være i form, da aktiviteterne er tilrettelagt, så alle kan være med.
Der begyndes med opvarmning, herefter selve aktiviteten og til sidst strækkes der ud. Som afslutning lægges der meget vægt på, at man bliver og hygger sig over en kop kaffe i 3. halvleg. Som udgangspunkt er der 2 instruktører ved alle aktiviteter.

Følgeordning
Vi har muligheden for at tilbyde en idrætsven, som kan hjælpe med følgende ting: Komme til og fra idræt, have en fast aftale med ved aktiviteten eller lave aftaler om gåture sammen.
Den idrætsven man får tilkoblet, er et medlem af IFS, der selv ved hvordan det er at have psykiske udfordringer.

Brugerne:
Der deltager ca. 150 forskellige borgere pr år.

99% har ikke noget tilhørsforhold til en idrætsforening, når de melder sig ind

Personalet består primært af de fastansatte. Opgaverne består af daglig undervisning i Idræt, fastholdelse af brugerne i aktiviteterne, opsøgende arbejde til såvel brugere som samarbejdspartnere samt planlægning af udflugter/arrangementer.
Vi har derudover en gruppe frivillige IFS'ere, der bl.a. hjælper til som idrætsvenner eller står for en række gåture, der er åbne for alle borgere i Vejle kommune.

En væsentlig forudsætning i bestræbelserne på at nå/motivere borgerne er et tæt samarbejde med personalet i den øvrige psykiatri. Desuden laves der løbende opsøgende arbejde samt tilbud om informationsmøder til blandt andet: læger, psykologer, væresteder, Psykiatrisk Afdeling, Støttecentrer og diverse bofællesskaber i hele kommunen. Der tages desuden løbende kontakt til den enkelt borger - såfremt de er udeblevet i længere tid uden afbud.

 

Pris:

Årskort          kr. 640 

1/2 årskort    kr. 390

Månedskort    kr.  75

Kortene gælder til alle aktiviteter hos IFS.

Du kan opgradere dit IFS årskort til også at være et IFA årskort. Det gøres for en merpris på 715 kr.

Du er velkommen til at deltage i aktiviteterne et par gange helt gratis, inden du beslutter dig endeligt.

 

Idræt i storkommunen

Baggrund:

Sundheds- og forebyggelsesudvalget i Vejle Kommune besluttede i efteråret 2007, at Idræt i dagtimerne skal tilbydes i den nye storkommune Vejle i samarbejde med bl.a. de lokale idrætsforeninger. Målet er at engagere frivillige ildsjæle til at hjælpe med at tilbyde idræt for alle i dagtimerne i lokalområderne, såvel unge som ældre.

Idræt i dagtimerne i storkommunen er et samarbejde mellem Sundhedsudvalget i Vejle Kommune, Idræt i dagtimerne Vejle og de lokale foreninger.

Overordnet set er ca. 100 frivillige fra lokalområderne nu med til at tilbyde Idræt i dagtimerne i Give, Egtved, Børkop, Jelling, Thyregod, Bredsten, Ødsted, Nørup, Gadbjerg, Givskud og Skibet. Tilsammen deltager over 900 mennesker i de idrætstilbud.

Hvilke tilbud de forskellige steder har og andre specifikke oplysninger, kan du finde under "Idræt i Storkommunen".