Idræt i dagtimerne
22
22
23
23
22
21
22
22
Idræt for alle Idræt for psykisk sårbare Idræt i storkommune

Velkommen til Tony Brazil

Kære alle medlemmer, frivillige, medarbejdere og samarbejdspartnere til Idræt i dagtimerne

Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme i gang med jobbet som daglig leder af Idræt i dagtimerne. Og allerede i den korte tid, som jeg har været i gang, har jeg kunnet mærke, at jeg i den grad er kommet hjem igen.

Siden jeg sidst var ansat hos Idræt i dagtimerne i Vejle i 2012, har jeg arbejdet et enkelt år ved den boligsociale helhedsplan på Nørremarken, hvorefter jeg fik muligheden for at blive leder af Idræt i dagtimerne i Fredericia. Her har jeg netop haft 10 års jubilæum, og kan se tilbage på en tid i udviklingens tegn.

Værdierne i en organisation som Idræt i dagtimerne er derfor ikke fremmede for mig, og jeg er fuld af fortrøstning ift. at kunne drive butikken videre i Lars’ ånd og med udvikling, fællesskaber og bevægelse for øje – til glæde og gavn for hele Vejle kommune.

Privat er jeg så heldig at være gift med Janne, som har været kvinden i mit liv, siden vi fandt sammen til min 18-års fødselsdag for 25 år siden. Sammen har vi to dejlige børn; Marta på 14 og Frederik på 17. Vi bor på Nørremarken tæt på Vejle Stadion, og udover VB, så er jeg inkarneret Manchester United tilhænger. Fritiden går med diverse gør-det-selv projekter og mere idræt. Jeg er således aktiv floorball-spiller i Bredballe IF, hvor jeg også er næstformand, samt medlem af initiativgruppen bag haludviklingsprojektet til Hældager. I øvrigt er der mange, der spørger til mit særegne navn, som blot skyldes, at jeg har en engelsk far – og dermed ikke nogen tilknytning til Brasilien😊

Jeg har i forbindelse med min tiltrædelse aftalt, at jeg startede på halv tid den 16. oktober indtil den 14. november, hvor jeg har sidste dag i Fredericia. Dette har både været for at få en overlevering fra Lars, men også for at kunne aflevere ordentligt til min efterfølger i Fredericia. Men så snart, at jeg starter på fuld tid, så er det min intention at komme rundt til samtlige aktiviteter og hilse på, hvilket jeg glæder mig meget til.

Slutteligt vil jeg sige bestyrelsen tak for tilliden – jeg er fuldt ud bevidst om, at det er nogle store sko, der skal udfyldes. Og til Lars vil jeg gerne udtrykke min store beundring for arbejdet med Idræt i dagtimerne, en tak for vores samspil gennem de sidste 15 år - og sidst, men ikke mindst skal der herfra lyde et stort held og lykke med otiummet.

Mange venlige hilsener fra
Tony